Regulamin FIFA NLH CUP

Szczegółowy regulamin rozgrywek

SYSTEM ROZGRYWEK

- w Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Maksymalna ilość graczy to 32 osoby

- mecze rozgrywane są na kontrolerach Xbox

- Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + play-offy)

- w systemie ligowym każdy z członków grupy rozegra po jednym meczu z pozostałymi. Awans uzyska dwóch najlepszych zawodników

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty. W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brany jest pod uwagę bilans bramkowy, a potem większa liczba zdobytych goli. Gdyby i to nie przyniosło rozstrzygnięcia - następują rzuty karne. W sytuacji, gdyby trzy osoby miały taki sam bilans punktowy decyduje zasada "małej tabeli".

W systemie pucharowym obowiązuje zasada przegrywający odpada. W przypadku remisu od razu następuje seria rzutów karnych (po 5).

Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora zostanie wznowiony w tej samej minucie i przy takim samym stosunku bramek, jak w chwili przerwania.

- mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi

- zabronione jest używanie Drużyn Światowej XI, Klasycznej XI, Adidas All Stars

- jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na WŁASNEJ połowie.

- korzystamy wyłącznie z kontrolerów zaproponowanych przez organizatora.

USTAWIENIA GRY

Długość połowy: 6 minut
Poziom trudności: Legendarny
Szybkość gry: Normalna
Kontuzje: Wył.
Spalone: Wł.
Kartki: Wł.
Zagrania ręką: wył
Stadion: dowolny
Pogoda: dobra
Pora dnia: dzień/noc
Liczba zmian: 3
Sterowanie: Dowolne
Kamera: Domyślna
Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY

1. Celowe wyłączenie komputera lub monitora

2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi

3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala

4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku

5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.