Regulamin rozgrywek

Nocna Liga Halowa - Edycja XVI sezon 2022-2023

Informacje ogólne

I.

1. Nocna Liga Halowa jest organizowana dla amatorskich drużyn piłkarskich niezrzeszonych w PZPN.

2. Mecze Nocnej Ligi - w jej dwunastej odsłonie - będą rozgrywane w okresie 07.12.2023r. – 02.03.2023r. w terminach:

- poniedziałek (20:05 - 23:45)
- wtorek (20:05 - 23:45)
- środa (20:05 - 23:45)
- czwartek (20:05 - 23:45)

(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminów meczów, w przypadku kolidowania ich z imprezami o charakterze otwartym).

3. Liga rozgrywana jest na hali sportowo-widowiskowej w Zielonce (ul. Łukasińskiego 1/3, przy PKP Zielonka).

4. Oficjalnym źródłem informacji o całych rozgrywkach i zapadłych decyzjach jest strona internetowa www.nocnaligahalowa.pl, jak również smsy i maile rozsyłane przez Organizatorów na numery kontaktowe podane w formularzach zgłoszeniowych.

II.           

1. W Nocnej Lidze Halowej będą grały zespoły, które zostały przyjęte do Ligi przez Organizatorów.

2. Zgłoszenia przyjmowane są w następujący sposób:

-  zgłoszenie on line - wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy podany na stronie internetowej Organizatora
-  zgłoszenie osobiste - poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio do jednego z Organizatorów.

3. W Nocnej Lidze mogą grać tylko ci, którzy w dniu zgłoszenia:

-  ukończyli lat 18 (są pełnoletni)
-  niepełnoletni w wieku lat od 16 do 18 za pisemną zgodą opiekuna prawnego, dostarczoną Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.

III.     

1. Drużyna składa się maksymalnie z 20 zawodników. Graczy można dopisywać w trakcie trwania rozgrywek, jednak nie później niż do 4 kolejki włącznie i mając na uwadze, że łącznie nie może być ich więcej niż 20. Zawodników którzy rozegrali chociaż minutę nie można z listy wykreślać.

2. Jeżeli w meczu weźmie udział zawodnik niebędący na liście, następuje walkower dla drużyny przeciwnej (0:5 i -1 punkt). W przypadku trzykrotnego powtórzenia się sytuacji, drużyna zostaje usunięta z rozgrywek (bez prawa zwrotu wpisowego).

3. W boiskowej rywalizacji zespół składa się z 5 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz). Minimalna liczba zawodników, by mecz mógł się rozpocząć to 4. Gdy ma miejsce brak określonej liczby zawodników, sędzia odgwizduje walkower. W trakcie spotkania minimalna liczba zawodników na parkiecie to 3 (bramkarz + dwóch graczy z pola).

4. W przypadku walkowera nie pozostajemy jedynie na odejmowaniu punktów i bramek, ale obowiązuje kara finansowa w wysokości 200zł. Pieniądze w kwocie 150zł zostaną przekazane drużynie, która otrzymała walkowera, a w kwocie 50zł sędziemu. Jeżeli dana drużyna do rozpoczęcia nowej kolejki nie uiści opłaty, nie zostanie dopuszczona do gry.

IV.     

1. Mecze rozgrywane w Nocnej Lidze Halowej trwają 40 minut (2 x 20 minut) + 3 minuty przerwy (zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp.). Ostatnia minuta w drugiej połowie jest zatrzymywana, tzw. efektywny czas gry, ale tylko w przypadku, gdy różnica goli między zespołami wynosi w 39 minucie mniej niż dwa. Dodatkowo tylko arbiter może poprosić o zatrzymanie czasu w sytuacji, która według niego wymaga takiej interwencji od stolika sędziowskiego.

2. Mecze NLH będą rozgrywane piłkami przeznaczonymi do gry w futsal.

3. W przypadku nie stawienia się drużyny trzykrotnie, zespół zostaje zdyskwalifikowany, a wyniki spotkań tej drużyny, jeżeli zostało rozegranych mniej niż 50% spotkań z całego sezonu zostają anulowane. W przypadku 50% i powyżej wszystkie zespoły, którym nie dane było rozegrać spotkania z zespołem zdyskwalifikowanym, otrzymują walkower.

4. Drużynie, która została ukarana walkowerem zostanie odjęty 1 punkt.

5. Liczba zmian podczas meczu jest dowolna (zmiany odbywają się w wyznaczonej strefie zmian).

6. Auty wykonywane są z linii bocznej z miejsca, gdzie piłka opuściła boisko. Auty wykonywane są nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej). Zagranie piłki z dalszej odległości bądź z boiska skutkuje wznowieniem gry przez drużynę przeciwną.

7. Sędzia meczu prowadzący dane spotkanie jest pod szczególną ochroną. Wszelkie przejawy agresji, wulgarnego zachowania, gróźb zawodników oraz kibiców powodują natychmiastową dyskwalifikację poszczególnych zawodników lub zespołu bez prawa odwołania do Organizatorów oraz bez prawa do zwrotu wpisowego.

8. Sędzia ma prawo przerwać mecz i nałożyć karę walkowera lub dyskwalifikacji w przypadku, gdy kibice danej drużyny dopuszczają się zachowań agresywnych, wulgarnych itp. w stosunku do sędziego lub innych osób przebywających na obiekcie sportowym (bez prawa zwrotu wpisowego).

9. Sędzia ma prawo nałożyć na zawodnika karę w postaci:

-  żółtej kartki (kara 2-minutowa, utrata bramki powoduje powrót zawodnika na boisko)

-  czerwonej kartki (kara wykluczenia danego zawodnika do końca meczu oraz pauza w następnym spotkaniu - drużyna gra w osłabieniu przez okres 5 minut i utrata bramki nie powoduje wyrównania sił)

- w przypadku dwóch żółtych kartek (czyli w konsekwencji czerwonej kartki) zawodnik odbywa karę 5 minut. Utrata bramki nie powoduje wyrównania sił.

10. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zostaje automatycznie odsunięty od gry w kolejnym ligowym spotkaniu (w szczególnych przypadkach Organizatorzy Nocnej Ligi Halowej mogą odsunąć zawodnika na więcej niż jedno spotkanie, aż do dyskwalifikacji do końca sezonu. W szczególności dotyczy to zachowań agresywnych i wulgarnych w stosunku do sędziego lub zawodników).

11. Tylko sędzia lub organizator może zezwolić na wejście zawodnika po upływie kary.

12. Jeżeli podczas jednego spotkania czerwone kartki otrzyma więcej niż dwóch zawodników jednego zespołu, sędzia przerywa spotkanie i odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.

13. W przypadku, gdy sędzia nie zauważy brutalnego lub wulgarnego zachowania któregoś z zawodników, a dostrzeże je Organizator, mecz może zostać przerwany. Po konsultacji z arbitrem zawodnik taki może otrzymać czerwoną kartkę.

14. Zawodnik po otrzymaniu w trakcie Ligi 3 żółtych kartek, pauzuje w kolejnym spotkaniu swojej drużyny. Następnie pauzuje po 5 kartce.

15. Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w ostatniej kolejce XVI edycji, kara ta będzie obowiązywała w kolejnej edycji (nawet w przypadku zmiany drużyny). To samo dotyczy graczy zdyskwalifikowanych na kilka spotkań przez decyzję organizatora. Żółte kartki zostają po zakończeniu ligi anulowane i liczone od początku nowego sezonu.

16. W sytuacji, w której bramkarz zbyt długa wznawia piłkę od bramki, po upływie 4 sekund przysługuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii pola karnego.

17. Piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką.

18. Na hali zabroniona jest gra wślizgiem w pobliżu zawodnika drużyny przeciwnej. Wszystkie przewinienia, gdzie po wślizgu następuje kontakt między zawodnikami będą karane rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu karnym rzutem karnym. Dopuszcza się grę wślizgiem w celu ratowania piłki wychodzącej aut, zmierzającej do bramki czy jako próba zablokowania strzału. Jeżeli w momencie wślizgu następuje przewinienie, ale nie ma kontaktu między graczami - sędzia dyktuje rzut wolny pośredni.

19. W przypadku rzutu wolnego zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki. Jeżeli gracz stanie przed przed piłką w sytuacji, gdy przeciwnik chce szybko wznowić grę z autu lub rzutu wolnego, może zostać ukarany żółtą kartką. Odległość którą trzeba będzie w takich okolicznościach zachować to 2 metry.

20. Bramki posiadają wymiary 3m x 2m.

21. Bramkarz nie może zdobyć gola wyrzutem z ręki.

22. O kolejności w tabeli decyduje kolejno: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, stosunek bramek, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku gdy trzy zespoły mają tyle samo punktów obowiązuje zasada "małej tabeli".

VI.   

1. Na koniec sezonu nagrodzone zostaną drużyny zajmujące miejsca 1-3, najlepszy strzelec, asystent, zawodnik oraz najlepszy bramkarz. Co roku przyznawana jest także nagroda Fair Play.

VII.     

1. Wszyscy zawodnicy Nocnej Ligi Halowej grają na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Ligi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za stan zdrowia poszczególnych zawodników oraz ewentualne wypadki losowe.

2. Z racji grania na hali, obowiązuje gra w obuwiu o jasnej, niebrudzącej podeszwie. Obowiązuje absolutny zakaz gry w turfach.

3. Terminarz rozgrywek jest podawany z kolejki na kolejkę. W celu uniknięcia gry w niewygodnym terminie, drużyna zgłasza do Organizatora chęć gry o konkretnej porze. Nie ma możliwości przekładania meczów na inny dzień.

4. W trakcie trwania ligi nie ma możliwości zmiany nazwy zespołu. Zmiana nazwy będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania nowego sponsora przez dany zespół.

5. Wszelkie inne sprawy dotyczące rozgrywek NLH nie ujęte w niniejszym Regulaminie obejmuje regulamin PZPN. W szczególnych przypadkach Organizatorzy Nocnej Ligi Halowej zastrzegają sobie prawo do podejmowania decyzji niezależnych od obu regulaminów wspólnie z sędzią i kapitanami wszystkich zespołów uczestniczących w rozgrywkach tejże Ligi.

6. Wszelką odpowiedzialność za materialne szkody wyrządzone na terenie obiektu sportowego ponosi osoba dopuszczająca się takiego czynu.

7. Na terenie obiektu sportowego zakazane jest spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie używek. Osoby bądź drużyny nie stosujące się do tych wymogów, zostaną usunięte z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatni, bądź na terenie obiektu.

9. Wszelkie protesty muszą być składane do Organizatorów w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wydarzenia/meczu (na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizatorzy mają max. 7 dni).

10. W wyjątkowej sytuacji Organizator ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Kapitanów całej Ligi. Do przyjęcia wniosku wymagane jest uzyskania 50% + 1 głosów za. Głosowanie uznaje się za ważne, gdy występuje 50% obecnych kapitanów + 1.

Wszystkie osoby, które uczestniczą w rozgrywkach Nocnej Ligi jako zawodnicy lub kibice zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.

Pamiętajmy, że najważniejsza jest zdrowa, sportowa rywalizacja.